پوشش پودراپوکسی چندلایه
پوشش پودراپوکسی چندلایه

پوششهای FBE اپوکسی اتصال ذوبی از اهمیت ویژه ای در خطوط لوله انتقال سیال برخوردار هستند. ویژگیهای مهمی مانند، چسبندگی و مقاومت شیمیایی بالا، انعطاف پذیری بسیار بالا حتی در دماهای پایین، ویژگی های بسیار قوی در حفاظت کاتدی و مقاومت بالا در برابر ساییدگی از مزایای این نوع پوشش می باشد

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.