پوشش چند لایه پلی پروپیلن خطوط عمق بالا
پوشش چند لایه پلی پروپیلن خطوط عمق بالا

از انواع سیستم پوشش چند لایه ای در پروژه های فراساحلی و در اعماق 40 تا 3000 متری عمق دریا استفاده می شود. انواع مختلفی از سیستم پوشش چندلایه مانند 5 و 7 لایه ای با ضخامت و چگالی متفاوت وجود دارد. در پوشش پلی پروپیلن، امکان وجود لایه های بیشتر بر اساس نیازهای پروژه، وجود دارد که در شرکت پوشش لوله ماهشهر اجرا می شود.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.