پوشش پودراپوکسی - کانکریت
پوشش پودراپوکسی - کانکریت

پوشش کانکریت برای محافظت از خط لوله هایی که از زیر دریا و یا از محیطهای مرطوب عبور می کنند، طراحی شده است. این پوشش علاوه بر محافظت مکانیکی از لوله، باعث افزایش وزن آن نیز می شود تا در برابر نیروی شناوری (Buoyacy) آب دریا، مقاومت ایجاد کند. بنابراین برای خط لوله هایی که از کف دریا عبور می کنند، علاوه بر محافظت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر عوامل مکانیکی و نیروی شناوری آب نیز لازم است. به این منظور، ابتدا لوله با پوشش FBE در برابر خوردگی عایق می شود سپس لایه کانکریت روی آنتی کروژن قرار می گیرد. ترکیبات ویژه پوشش کانکریت (سیمان، شن، سنگ آهن، شبکه توری و آب به مقدار کم) سبب می شود که لایه ای مستحکم و سنگین از بتن خشک، لوله را احاطه کند و در برابر عوامل محیطی از آن محافظت کند.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.