پوشش داخلی FBE برای تیوبینگ ها
پوشش داخلی FBE برای تیوبینگ ها

این پوشش بطور ویژه برای حفاظت سطح داخلی تیوبینگ های فولادی (لوله های تولید) و لوله های جداری تولید در چاه های نفت و گاز طراحی شده است. این پوشش نه تنها سطح داخلی را در مقابل خوردگی محافظت می نماید بلکه جریان سیال هیدروکربنی را نیز از طریق کاهش نیروی اصطکاک به دلیل سطح صیقلی خود بهبود می بخشد.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.