پوشش بهبود جریان سیال
پوشش بهبود دهنده جریان سیال

پوشش داخلی بهبود دهنده جریان و محافظ خوردگی، بر پایه پودر اپوکسی جهت حفاظت سطح داخلی خطوط لوله حامل سیالات هیدروکربنی عمومی طراحی شده است. این پوشش با هزینه ای مناسب، ضمن بهبود جریان سیال، طول عمر خط لوله را از طریق حفاظت سطح داخلی در مقابل خوردگی افزایش می دهد.

استانداردهای مرتبط

استاندارد

توضیح

CSA–Z245.20

استاندارد پوشش خارجی برای لوله‌های فولادی

SIS 055900

استاندارد مصور آماده‌سازی سطوح برای پوشش سطوح فولادی

AWWA C213

پوشش اپوکسی پیوند ذوبی برای داخل و خارج خطوط لوله و اتصالات فولادی انتقال آب

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.