پوشش داخلی ملات سیمانی
پوشش داخلی ملات سیمانی

پوشش ملات سیمانی، یک پوشش یکپارچه داخلی با سطح صاف بر پایه ملات سیمان پرتلند است. این محصول به عنوان گزینه ای اقتصادی و کم هزینه جهت پوشش داخلی خطوط لوله انتقال آب مورد استفاده قرار می گیرد ولی استفاده از آن برای محیطهای پرتنش و خورده و یا PH کمتر از 6 (محیط اسیدی) مناسب نیست.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.