پوشش لوله ترموسیل
پوشش لوله ترموسیل

پوشش ترموسیل یک سیستم پوشش یکپارچه بر پایه فوم پلی اورتان و FBE است که ضمن نقش ضدخوردگی جهت ایزولاسیون حرارتی خطوط لوله طراحی شده است. دوانتهای پوشش ترموسیل بصورت بسته طراحی شده است تا مانع نفوذ رطوبت به فوم پلی اورتان گردد، به این وسیله یکپارچگی و کارایی پوشش در سراسر خط لوله بهبود می یابد. این پوشش از کارایی لازم برای استفاده در خطوط لوله روزمینی و زیرزمینی، خطوط انتقال نفت، گاز و آب در خشکی و دریا برخوردار است.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.