پوشش FBE دما بالا
پوشش FBE دما بالا

پوشش های FBE دما بالا، قابلیت اجرا با ضخامت های مختلف به صورت تک لایه و یا چند لایه را دارند. این پوشش ها نیاز خطوط لوله به محافظت در برابر خوردگی تا دمای بهره برداری 155+ درجه سانتیگراد را تامین می نماید.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.