پوشش راک گارد
پوشش راک گارد

پوشش راک گارد یک پوشش کارگاهی، با پایه اندود بتون مسلح است که قابلیت خم پذیری دارد و برای نقاط سنگی، کوهستانی، شیب های تند و محل تلاقی خط لوله با رودخانه ها، جاده ها، راه آهن و موارد مشابه طراحی گردیده است. اندود بتونی در پوشش راک گارد، از توان مکانیکی فوق العاده ای جهت حفاظت از پوشش ضد خوردگی (لایه زیرین) و لوله های فولادی در خطوط لوله Onshore برخوردار است.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.