اپوکسی اتصال ذوبی دماپایین
اپوکسی اتصال ذوبی دماپایین

پوشش اپوکسی اتصال ذوبی با دمای اجرای پایین، یک سیستم پوشش پودری ویژه است که برای اعمال بر روی لوله هایی که به دماهای بالا حساس بوده و نیازمند اجرای پوشش در دمای پایین بین 150 تا 175 درجه سانتیگراد هستند، طراحی گردیده است. این پوشش همچنین قابلیت کاربری در دماهای بالاتر را نیز دارد.

مزایای پوشش های FBE
+ چسبندگی بالا به سطح فلز
+ مقاومت شيميايی
+ مقاومت بالا در برابر جدايش كاتديك
+ مقاومت در برابر Stress Corrosion Cracking
+ تعمير ارزان
+ پوشش يكسان در طول خط لوله اعم از بدنه اصلی لوله و نقاط جوش
+ مقاوم در برابر ميكروارگانيسم ها

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.