پوشش بیتوسیل تقویت شده
پوشش بیتوسیل تقویت شده

بیتوسیل تقویت شده، پوشش بیتوسیل مقاوم شده با یک لایه رویی پلی پروپیلن است که خواص مکانیکی آن را تا حد بالایی تقویت کرده است.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.