پوشش لوله بیتوسیل
پوشش لوله بیتوسیل

بیتوسیل یک سیستم پوششی بر پایه قیر اصلاح شده پلیمری است که علاوه بر مزیت های اقتصادی، از کارایی مطلوبی برخوردار است. سیستم بیتوسیل سابقه درخشانی به عنوان پوشش خطوط لوله گاز و آب و نیز خطوط لوله فراساحل دارد.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.