پوشش سرجوش لوله
پوشش سرجوش لوله

پوششهای پودر اپوکسی چند لایه و پوشش FBE دمابالا از مهمترین پوششهای قابل اجرا برای سرجوش لوله می باشد که توسط این شرکت انجام می شود.
لوله های فولادی پوشش شده بعد از انتقال به محل خط لوله و قبل از دفن در خاک، به یکدیگر جوش داده می شوند سپس محل جوش تمیز کاری شده و یک یا چند لایه پوشش برای محافظت از درز جوش در مقابل خوردگی بر روی آن اجرا می شود.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.